Hoebeek-Vanhulle Advocatengroepering Logo
WELKOM

Advocaten hebben de eed afgelegd, waardoor zij pleit-bevoegdheid hebben en gehouden zijn aan een beroepsdeontologie, waarvan het beroepsgeheim een essentieel onderdeel is, wat maakt dat zij bij uitstek vertrouwenspersonen zijn. Hierdoor bekleden advocaten een onderscheidende positie binnen de wereld van de juridische dienstverlening, in het bijzonder op het vlak van het bereiken van oplossingen voor soms complexe (conflict)situaties. 


Het kantoor van meester Raf HOEBEEK, gelegen te Merchtem, en het kantoor van meester Sander VAN HULLE, gelegen te Strombeek-Bever, maken deel uit van de groepering HOEBEEK VAN HULLE ADVOCATEN. 


De kantoren die deel uitmaken van deze groepering maken er een erezaak van hiervan het levende bewijs te zijn, door steeds integer te handelen in functie van uw reële behoeften en uitdagingen.


Geen zaak is te klein, geen zaak is te groot. De kantoren verbonden aan HOEBEEK VAN HULLE ADVOCATEN zullen hun juridische expertise steeds proactief aanwenden met de betrokkenheid, discretie, nauwkeurigheid en resultaatgerichtheid, die van een kwalitatieve dienstverlening mag worden verwacht. 


Indien aangewezen kan er worden doorverwezen naar of kan er worden samengewerkt met gespecialiseerde niche-advocaten en/of andere professionele dienstverleners (accountants, revisoren, detectives, fiscalisten, gespecialiseerde juristen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, technische experten,…) binnen het internationale netwerk van HOEBEEK VAN HULLE ADVOCATEN.

ADVOCATEN
19-163-0003

Raf Hoebeek

Curriculum vitae

‣ Licentiaat in de rechten KU Leuven 2001

‣ Advocaat aan de balie van Brussel sedert 2001

‣ Post-universitaire opleiding Curator-Vereffenaar 2018

19-163-0029

Sander Van Hulle

Curriculum vitae

‣ Master in de rechten Universiteit Gent 2015

‣ Houder van het getuigschrift 'bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken' 2017

‣ Advocaat aan de balie van Brugge 2015-2018

‣ Advocaat aan de balie van Brussel sinds oktober 2018

RECHTSDOMEINEN

U kan in onze kantoren terecht voor advies en bijstand in volgende rechtsdomeinen:

Onderneming- & verenigingsrecht

Marktpraktijken en Mededinging Handelstussenpersonen

Vennootschap – en verenigingsrecht 

Reorganisatie ondernemingen (in moeilijkheden) 

Invordering onbetaalde facturen  

Handelsovereenkomsten  

Aandeelhoudersovereenkomsten/-conflicten 

Freelance en Consultancy overeenkomsten

Schade & aansprakelijkheid

Contractuele en buitencontractuele schade (Lichamelijke, materiële, morele)  

Onrechtmatige daad  

Verzekeringsvorderingen en geschillen  

Aansprakelijkheidsvorderingen en geschillen

Overeenkomsten & Algemene voorwaarden

Onderhandelen, opstellen, wijzigen, analyseren, handhaven en/of beëindigen van alle soorten overeenkomsten:

Huur/verhuur, koop/verkoop, lastgeving, aanneming, lening, borgtocht, makelaar, freelance, licentie, management, consultancy, handelsagentuur, vennootschappen, aandeelhouders ...

Opstellen en handhaven algemene voorwaarden

Strafrecht & verkeersrecht

Burgerlijke partijstelling

Bijstand tijdens verhoor (Salduz)

Raadkamer/KI

Politierechtbank

Correctionele rechtbank

Hof van Beroep

Strafuitvoeringsrechtbank

Hof van Cassatie

Tuchtprocedure

Vastgoedrecht & nabuurschap

Vergunningen

Aanneming/architecten

Koop/verkoop

Huur/verhuur

Mede-eigendom

Erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal

Muurgemeenheid

Nabuurschap

Personen- & familierecht, familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

Echtscheiding

Feitelijke scheiding

Alimentatie

Jeugdrecht

Adoptie

Erfrecht

Naamsveranderingen

Voorlopig bewind

CONTACT
RAF HOEBEEK
Maak een afspraak
CONTACT
SANDER VAN HULLE
Maak een afspraak